Conflicten op de werkvloer - Conflictmanagement en conflicthantering

Waar samengewerkt wordt, kunnen verschillen en tegenstellingen tot spanningen en conflicten leiden. Meestal hebben conflicten te maken met misverstanden, slechte communicatie of een gebrek aan begrip voor een besluit van een leidinggevende. Soms draait een conflict om ongewenst gedrag, terwijl ook reorganisaties, overplaatsingen en arbeidsvoorwaarden tot conflicten kunnen leiden. Conflicten zijn destructief en duur en kunnen zelfs het imago van een bedrijf of organisatie schaden.

Teams die niet opgevolgd worden, kunnen uw organisatie ernstige schade toebrengen. Onderhuidse spanningen en impliciete veronderstellingen kunnen een eigen leven beginnen leiden om plots tot openlijke conflicten te komen. Het is voor een organisatie dus belangrijk om steeds alert te zijn voor conflicten en ze snel op te lossen. Het aanpakken van individuele arbeidsconflicten draagt immers bij tot het welzijn, engagement en motivatie van werknemers en verhoogt bijgevolg de productiviteit.

Conflictbemiddeling

Bemiddeling biedt een uitweg in conflictsituaties en zorgt voor ruimte om de problemen op een constructieve manier te bespreken. Voor collectieve conflicten doen organisatie vlugger een beroep op sociaal overleg. Meestal worden conflicten dan aangepakt door leden van de HR-afdeling of vakbondsvertegenwoordigers. Helaas zijn zij doorgaans geen onafhankelijke partij. Dit is wel het geval voor een externe bemiddelaar zoals Find Balance.

Door conflictmanagement gaan we medewerkers inzichten geven in de communicatie en conflicthantering, en zo toekomstige conflicten vermijden.

Samen met u ontwikkelt Find Balance een traject op maat, naar de noden van u en uw organisatie.

Ontdek ook onze andere diensten
Corporate Wellbeing
Coachen van ondernemers
Stress & Burn-out coaching en preventie