Find Balance als uw HR Partner!
Corporate Wellbeing
Als Corporate Wellbeing Officer versterk ik mee het algemeen welzijn op de werkplek binnen het kader van uw bedrijfsstrategie.

We houden voeling met de medewerkers op de werkvloer, bieden hen een luisterend oor en vangen signalen op die wijzen op problemen van (psycho)sociale aard zoals burn-out of overmatige stress.
We zoeken oplossingen voor werkgerelateerde problematieken en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde diensten. We kunnen medewerkers hierbij ook de nodige ondersteuning geven.
We volgen de langdurig zieke medewerkers op en begeleiden de re-integratietrajecten.

Job crafting, persoonlijke coaching, carrièrecoaching, burn-outpreventie, talentmanagement, communicatievaardigheden en conflicthantering zijn zaken die aan bod komen binnen uw traject op maat.
 
We helpen het potentieel van teams en medewerkers in uw organisatie te activeren en te vergroten door de balans te herstellen.
We zorgen voor meer bezieling, energie en enthousiasme wat zich direct vertaalt in betere resultaten.

 
Download hier uw gratis tool "Risicoanalyse Psychosociale aspecten"
Ontdek ook onze andere diensten
Coachen van ondernemers
Team in balans
Stress & Burn-out coaching en preventie