Business Solutions
Van leiderschap tot welzijn: Vind uw zakelijke evenwicht.

Benieuwd naar wat Find Balance voor uw organisatie kan betekenen?

Onze dienstverlening kan ondermeer bestaan uit:

 • Coachen leidinggevenden

 • Conflictmanagement en conflicthantering

 • Corporate Wellbeing

 • Stress & Burnout Coaching en preventie

 • Change Management


Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie en een offerte op maat.

 
 
 
 
 
Conflicten op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer kunnen productiviteit verminderen, relaties beschadigen en een negatieve invloed hebben op de werksfeer. Als Erkend Conflictbemiddelaar ben ik gespecialiseerd in het bieden van effectieve en duurzame oplossingen voor deze uitdagingen.

Bij Find Balance richten we ons op bemiddeling in diverse situaties:

 • Tussen individuele medewerkers
 • Binnen teams
 • Tussen medewerker en leidinggevende
 • Tussen vennoten

Bemiddeling is meer dan enkel een oplossing bieden; het gaat om het herstellen van vertrouwen, het opbouwen van begrip en het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt.

Kies voor een duurzame aanpak en laat ons u helpen om de harmonie op uw werkvloer te herstellen.

 
Coaching leidinggevenden

Als leidinggevende sta je voortdurend voor uitdagingen. Je draagt niet alleen de verantwoordelijkheid voor je eigen prestaties, maar ook voor het welzijn en succes van je team. Je moet inzicht hebben in de capaciteiten van je medewerkers, weten wat ze nodig hebben om te groeien en in staat zijn om ze op de juiste manier te begeleiden.

Binnen de complexiteit van organisatorische hiërarchieën, waar jij de functionele beoordelingen uitvoert en de normen stelt, is het essentieel om over de juiste tools te beschikken. Niet alleen om je teamleden te stimuleren, maar ook om ze te inspireren het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

Bij Find Balance begrijpen we deze dynamiek en bieden we coaching die specifiek gericht is op leidinggevenden. Onze aanpak focust op:

 • Ontwikkeling van effectief leiderschap
 • Versterken van communicatievaardigheden
 • Opbouw van zelfvertrouwen in besluitvorming
 • Hanteren en bemiddelen van conflicten

Ontdek hoe Find Balance je kan ondersteunen in je rol en je kan helpen je team naar nieuwe hoogtes te leiden.


 
 
 
 
 
Corporate Wellbeing
Find Balance versterkt mee het algemeen welzijn op de werkplek binnen het kader van uw bedrijfsstrategie.

We houden voeling met de medewerkers op de werkvloer, bieden hen een luisterend oor en vangen signalen op die wijzen op problemen van (psycho)sociale aard zoals burn-out of overmatige stress.
We zoeken oplossingen voor werkgerelateerde problematieken en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde diensten. We kunnen medewerkers hierbij ook de nodige ondersteuning geven.
We volgen de langdurig zieke medewerkers op en begeleiden de re-integratietrajecten.
 
 
 
 
Job crafting, persoonlijke coaching, carrièrecoaching, burn-outpreventie, talentmanagement, communicatievaardigheden en conflicthantering zijn zaken die aan bod komen binnen uw traject op maat.
 
We helpen het potentieel van teams en medewerkers in uw organisatie te activeren en te vergroten door de balans te herstellen.
We zorgen voor meer bezieling, energie en enthousiasme wat zich direct vertaalt in betere resultaten.

Contacteer ons voor een gepersonaliseerd traject op maat!
 
 
 
 
 
Stress & Burnout
Coaching - Preventie
We bieden ondersteuning binnen organisaties, om zo preventief stress aan te pakken bij de medewerkers.

Doel van dit traject kan zijn:
 • Voorkomen of verkorten van ziekteverzuim
 • Leren herkennen van stresssignalen
 • Inzicht krijgen in de persoonlijke stressveroorzakers
 • Leren de bronnen van de stress aan te pakken
 • Zelf spanning leren reguleren
 • Bepaalde vaardigheden optimaliseren zoals: relativeren, eigen grenzen bewaken, timemanagement, delegeren, omgaan met conflicten, verminderen perfectionisme, afkicken van werkverslaving
 • Voorkomen van terugval
 • Het programma kan dienen als een klankbord in stressvolle situaties
 
 
 
 
 
Change Management
 
 
 

In een constant veranderende wereld kan het doorvoeren van transformaties binnen een organisatie uitdagend zijn. Bij Find Balance herkennen we de weerstanden en uitdagingen die verandering met zich meebrengt. Onze specialiteit is het coachen en begeleiden van uw teams door deze complexe processen heen.

Onze aanpak richt zich op het identificeren van weerstanden, het begrijpen van de onderliggende oorzaken en het bieden van strategieën om deze effectief aan te pakken. Door nauw samen te werken met uw medewerkers, zorgen we ervoor dat veranderingen niet alleen worden doorgevoerd, maar ook worden omarmd.

Change Management is meer dan een proces; het is een reis. Laat Find Balance uw gids zijn op weg naar een succesvolle transformatie.

 
Ontdek ook onze andere diensten
Vrouw zijn na je 40ste
Loopbaan & Werkplezier
Stress & Burn-out
In je kracht staan
Hulp, advies en bemiddeling bij scheiding