Diensten aan bedrijven
Benieuwd naar wat Find Balance voor uw organisatie kan betekenen?

Onze dienstverlening kan ondermeer bestaan uit:
 • Coachen leidinggevenden
 • Conflictmanagement en conflicthantering
 • Corporate Wellbeing
 • Stress & Burnout Coaching en preventie

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie en een offerte op maat.
Conflicten op de werkvloer
Conflictmanagement en conflicthantering
Bemiddeling biedt een uitweg in conflictsituaties en zorgt voor ruimte om de problemen op een constructieve manier te bespreken. Find Balance is als onafhankelijke partij goed geplaatst om u hierin bij te staan als externe partner. 

Door conflictmanagement gaan we medewerkers inzichten geven in de communicatie en conflicthantering, en zo toekomstige conflicten vermijden.

Samen met u ontwikkelt Find Balance als Erkend Bemiddelaar een traject op maat, naar de noden van u en uw organisatie.
Coaching leidinggevenden
Van jou als manager wordt verwacht dat je de mensen ondersteunt en begeleidt naar hun succes. Daarvoor is het van belang dat je weet wat je mensen kennen en kunnen, en dat je een goed inzicht hebt in hetgeen ze nodig hebben om succesvol te zijn.
 
Daarnaast heb je ook nog eens een hiërarchische verhouding met hen. Jij bent degene die hun functioneren beoordeelt en in veel gevallen bepaalt of dat voldoet aan de eisen die jij en je organisatie daaraan stellen.
 
Coaching is erop gericht de mensen te stimuleren en zich laten ontwikkelen, zodat ze hun werk met passie doen en het beste uit zichzelf en uit elkaar kunnen halen! Find Balance geeft je als leidinggevende hiervoor de nodige tools.

 
 
 
 
 
Corporate Wellbeing
Find Balance versterkt mee het algemeen welzijn op de werkplek binnen het kader van uw bedrijfsstrategie.

We houden voeling met de medewerkers op de werkvloer, bieden hen een luisterend oor en vangen signalen op die wijzen op problemen van (psycho)sociale aard zoals burn-out of overmatige stress.
We zoeken oplossingen voor werkgerelateerde problematieken en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde diensten. We kunnen medewerkers hierbij ook de nodige ondersteuning geven.
We volgen de langdurig zieke medewerkers op en begeleiden de re-integratietrajecten.
 
 
 
Job crafting, persoonlijke coaching, carrièrecoaching, burn-outpreventie, talentmanagement, communicatievaardigheden en conflicthantering zijn zaken die aan bod komen binnen uw traject op maat.
 
We helpen het potentieel van teams en medewerkers in uw organisatie te activeren en te vergroten door de balans te herstellen.
We zorgen voor meer bezieling, energie en enthousiasme wat zich direct vertaalt in betere resultaten.

Contacteer ons voor een gepersonaliseerd traject op maat!
 
 
 
 
Stress & Burnout
Coaching - Preventie
We bieden ondersteuning binnen organisaties, om zo preventief stress aan te pakken bij de medewerkers.

Doel van dit traject kan zijn:
 • Voorkomen of verkorten van ziekteverzuim
 • Leren herkennen van stresssignalen
 • Inzicht krijgen in de persoonlijke stressveroorzakers
 • Leren de bronnen van de stress aan te pakken
 • Zelf spanning leren reguleren
 • Bepaalde vaardigheden optimaliseren zoals: relativeren, eigen grenzen bewaken, timemanagement, delegeren, omgaan met conflicten, verminderen perfectionisme, afkicken van werkverslaving
 • Voorkomen van terugval
 • Het programma kan dienen als een klankbord in stressvolle situaties
 
 
 
 
Ontdek ook onze andere diensten
Vrouw zijn na je 40ste
Loopbaan & Werkplezier
Stress & Burn-out
In je kracht staan
Hulp, advies en bemiddeling bij scheiding