Find Balance doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren en te voldoen aan de GDPR voorschriften.
 
Welke informatie verzamelen we ?
 
Find Balance hecht veel belang aan je privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die Find Balance aanbiedt. Enkele categorieën van persoonsgegevens die Find Balance verzamelt zijn:
  • Identiteitsgegevens: Naam, voornaam, ... 
  • Contactgegevens: Om u te kunnen bereiken wanneer nodig
  • Beroepsgegevens (in geval van loopbaanbegeleiding)
  • Alle relevante info mbt huwelijk en huwelijksvermogen (in geval van scheiding)
 
Waarvoor gebruiken we deze informatie?
 
We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om contact met jou op te nemen met betrekking tot het verdere verloop van de gesprekken. 
Je gegevens zullen gebruikt worden tijdens het ganse proces :
-ter identificatie
-om het proces op de gepaste wijze te doen verlopen.
 
Find Balance verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook op een wijze die ons toelaat je een aangename, efficiënte en memorabele dienstverlening te kunnen bieden. 


Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren.
 
Daarnaast moeten wij jou, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer. 
 
Op welke basis wij je gegevens verzamelen en verwerken
 
In kader van onze dienstverlening hebben wij bepaalde informatie nodig, bijvoorbeeld inzake de loopbaancheques (wij zijn wettelijk verplicht enkele gegevens te verzamelen en verwerken). In adere situaties waarbij wij je gegevens verzamelen en verwerken, doen wij dit in kader van een overeenkomst tussen jou en ons of omdat je ons daartoe toestemming hebt gegeven.
 
Uw rechten als betrokkene ?
 
Als je de verstrekte informatie wil inkijken, laten aanpassen of laten verwijderen en/of je andere rechten inzake de GDPR wil laten gelden, kan je deze vraag schriftelijk richten aan Find Balance, Slekstraat 22 te 8340 Damme
 
Hoe lang bewaren wij jouw informatie?
 
Persoonsgegevens, evenals alle data inzake het volledige proces worden gedurende het volledige proces bewaard. Eens het volledige proces is doorlopen zullen deze gegevens binnen de 14 werkdagen worden vernietigd.  Indien je verkiest om je persoonsgegevens sneller te laten verwijderen, kan dit eenvoudig door dit schriftelijk aan te vragen aan ons kantoor.  
Dit document zullen wij om aan de officiële instanties te kunnen aantonen in regel te zijn met de GDPR, gedurende 5 jaar bewaren.
 
Met wie delen we jouw informatie?
 
De beveiliging van je gegevens is voor ons van zeer groot belang en het opslaan en verwerken hiervan verloopt volledig in overeenstemming met de bij wet vastgelegde GDPR voorschriften.
 
In kader van loopbaancheques dient Find Balance enkele persoonsgegevens te delen met de VDAB.
In het kader van echtscheiding of aanpassen/opmaken ouderschapsplan dienen wij je gegevens over te maken aan de eventuele betrokken notaris en de rechtbank die het dossier behandelt.
 
Voor andere diensten zullen jouw persoonsgegevens dan ook niet gedeeld worden.
Jouw gegevens zullen in geen geval aangewend worden voor marketing-, promotie-, onderzoek- of analytische doeleinden.
 
Derde landen
 
Find Balance maakt geen persoonsgegevens noch andere informatie van jou over aan organisaties of personen in derde landen (landen en/of organisaties buiten de EER).
 
Gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden door het Find Balance steeds binnen de Europese Unie en meer specifiek binnen België bewaard en verwerkt
 
Bewaren en beschermen van je gegevens
 
Find Balance bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.
 
Hoe wij je gegevens beschermen
 
Find Balance neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Find Balance en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.
 
Wijzigingen aan de privacyverklaring
 
Find Balance kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.